Gastouder

Wat is gastouderopvang?

In plaats van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, kunt u ook kiezen voor 'gastouderopvang'. Uw kind wordt dan opgevangen in een gastgezin, in het huis van de gastouder of bij u thuis.

  • Een gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijk opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
  • Dit aantal is inclusief eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.
  • Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar.
  • Maximaal 4 kinderen tot 2 jaar.
  • Maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Kind aan het lezen

Wat zijn de eisen om te kunnen werken als gastouder: Leeftijd: minimaal 18 jaar of ouder Verklaring omtrent gedrag moet worden aangevraagd. Voor een ieder van 18 jaar en ouder. Opleiding: Min imaal Spw 2 (helpende- verzorgende) of een aan daar gerelateerde opleiding. Verder kan een EVC procedure doorlopen ook volstaan. In het bezit zijn van een diploma EHBO voor kinderen.

Diploma uitreiking